Big-Baglosstations

Process Equipment vervaardigt, levert en  monteert Big-Bag losstations t.b.v. het nagenoeg stofvrij kunnen ledigen van Big-Bags in nagenoeg alle soorten en maten.

De Big-Baglosstations kunnen in twee, zeer complete, standaard uitvoeringen worden geleverd.

In eenvoudige uitvoering waarbij de Big-Bag met hefframe d.m.v. een heftruck in het bovenframe van het Big-Bag-losstation wordt geplaatst.

Het Big-Baglosstation waarbij de Big-Bag d.m.v. een hijstakel, die in het Big-Baglosstation is opgehangen, in het Big-Baglosstation wordt geplaatst. Deze uitvoering heeft het grote voordeel dat Big-Bags in alle hoogtematen kunnen worden geleegd en het gebruik van een heftruck is niet noodzakelijk.

Het nagenoeg stofvrij kunnen openen van een Big-Bag   geschiedt met behulp van klemschuiven welke in de loshopper zijn gemonteerd. Hierdoor is het ook mogelijk een, niet geheel geleegde, Big-Bag nagenoeg stofvrij te verwijderen. Ook lege Big-Bags kunnen nagenoeg stofvrij worden verwijderd.

De standaard uitvoeringen van de Big-Baglosstations zijn zeer compleet maar  zijn desgewenst uit te voeren  overeenkomstig uw specifieke wensen en de eigenschappen van het door u te verwerken stortgoed uit gedoseerd. Zo kan de loshopper worden uitgevoerd als zakkenstortkabinet zodat men één invoerpunt heeft voor het legen van Big-Bags en zakgoed.

Verder kan het Big-Baglosstation op loadcells worden geplaatst waardoor de inhoud van de Big-Bag (continue of batchgewijs) gravimetrisch kan worden uitgedoseerd.

Deze Big-Baglosinstallatie wordt dan een voorraad- en doseerinstallatie t.b.v. twee of meerdere (macro) componenten welke via een besturingssysteem (receptuur beheer) in of naar één of meerdere afnamepunten kunnen worden gedoseerd cq getransporteerd. Hierdoor is het mogelijk deze (macro) componenten op te nemen in het zo geheten.“tracking & tracing” traject.

Het ook mogelijk Big-Bags automatisch te plaatsen in een aantal Big-Baglosstations welke in één ruimte zijn opgesteld d.m.v. een proces aangestuurde Kraanbaan. De Big-Bags worden één voor één in de ruimte gebracht en worden door de kraanbaan op coördinaten of door een barcode in het (geprogrammeerde) Big-Baglosstation geplaatst d.m.v. een speciaal ontworpen hijsjukken en hijsblok. Tevens is het Big-Baglosstation voorzien van een speciale constructie welke de Big-Bag omhoog duwt indien er nog 150 kg in zit. Hier wordt de Big-bag geheel geleegd.

Back to top