In-line oplosapparatuur

VD Process Equipment levert en monteert in-line poeder-oplossystemen waarbij het poeder in line in een vloeistofstroom wordt gebracht en direct wordt opgelost in deze vloeistofstroom. Het grote voordeel van deze systemen is dat de poederinbreng altijd op de begane grond kan geschieden en er ook vrij eenvoudig een scheiding worden gemaakt tussen droge afdeling/ natte afdeling. De poederaanvoer en poederinbreng geschiedt dan altijd een droge afdeling

VD Process Equipment levert oplosapparatuur in twee uitvoeringen nl: 

In-line oplossen d.m.v. een straalmenger (tot 45% DS/300 mPas/sec)

In-line oplossen d.m.v. een VD–Inline-oplosunit (tot 70% DS/3.000 mPas/sec)

Oplossen d.m.v. een VD–Inline oplosunit.

De werking van de VD-Inline oplosunit berust op het rotor/stator principe. De unit is uitgevoerd met twee rotoren en één stator welke er voor zorgen dat de unit zelf de benodigde pompwerking verzorgt voor zowel de aanzuigzijde (toevoer vloeistof) als voor de perszijde (afvoer oplossing vloeistof/poeder).
Door deze pompwerking wordt een hoge onderdruk gecreëerd welke nodig is om de op te lossen poeders in de vloeistofstroom te brengen.

Uniek is de variabele instelling van de poedertoevoer in de oplosunit. Hierdoor kan in het raakvlak van poeder en vloeistof, voor elke toepassing, de maximale hoeveelheid energie worden ingebracht om elk individueel poederdeeltje in de vloeistof te laten ontsluiten, Door deze toepassing kunnen er hoge droge stof gehaltes worden bereikt en bij een hoge viscositeit en kunnen zeer moeilijk te benatten poeder worden gemengd/opgelost tot een homogeen eindproduct.

Oplossen d.m.v. een straalmenger.

De werking van de straalmenger berust op het zg. “venturi” principe.
Door dit principe wordt de druk waarmee de vloeistof door de straalmenger wordt getransporteerd geheel omgezet in snelheid waardoor een onderdruk ontstaat welke in staat is een hoeveelheid poeder (via een stortkabinet of Big-Baglosinstallatie) per tijdseenheid in de vloeistofstroom te trekken waarbij het poeder perfect wordt opgelost/gemengd in de vloeistof.

De straalmenger heeft een oplossend vermogen tot max. 45% droge stof,  tot een max.  visc. van ca. 300 mPas/sec., uiteraard afhankelijk van het type vloeistof en de op te lossen poeders.

Back to top